Muziek met potten en pannen

USA 2017 selectie (894)Toen mijn kinderen klein waren, haalden ze als ik aan het koken was de keukenkastjes leeg. Met de potten en pannen die ze zo verzamelden maakten ze een hoop kabaal. Daar keken ze dan supertrots en tevreden bij, maar zou het ook muziek geweest zijn? Wanneer is iets muziek? Daar kun je leuk mee experimenteren én over filosoferen in de klas.

Muziek maken

Laat alle kinderen van huis een pot of pan meenemen én een pollepel. Ga in de kring zitten met al die potten, pannen en pollepels.

Opdracht 1: maak allemaal tegelijk twee minuten lang zoveel mogelijk geluid.
Bespreek daarna of dat mooi was.

Opdracht 2: maak om de beurt een kort geluidje met je pot of pan.
Bespreek of dat mooi was.

Opdracht 3: waarschijnlijk vonden de kinderen de eerste opdracht gewoon lawaai en de tweede opdracht saai klinken. Probeer nu met de klas wat georganiseerder muziek te maken. Bijvoorbeeld door geluids- en of toonhoogtegroepjes te maken die mooi bij elkaar passen en dan deze groepjes om de beurt geluid te laten maken en daarbij ook een bepaald ritme te gebruiken. Verbind vervolgens deze verschillende composities aan elkaar.
Bespreek of dat mooi was.

Filosoferen over muziek

Nu hebben de kinderen op drie manieren geluid geproduceerd. Los van de vraag van wat mooi was, kun je je ook afvragen of de geluiden die voortkwamen uit bovenstaande opdrachten muziek te noemen zijn. Daarover kun je filosoferen. Dat kan met de volgende graafvragen:

Is geluid hetzelfde als muziek?
Wat is het verschil tussen geluid en muziek?
Is alles met een ritme muziek?
Kan muziek zonder ritme?
Kan iedereen muziek maken?
Kunnen dieren muziek maken?
Kunnen bomen muziek maken?
Zit er muziek in stilte?
Wie bepaalt wanneer iets muziek is?
Zijn daar regels voor?
Kun je muziek maken zonder regels?

Tip

Lees eerst de gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op Filosovaardig


Dit idee werd eerder gepubliceerd in de rubriek Dadadenken in het meest praktische en inspirerende onderwijsblad voor het basisonderwijs: Praxisbulletin.



Geef een reactie