Leesbevordering

Een recensieladder door kinderen

recensieladderVaak worden boeken door volwassenen gerecenseerd. Zij beoordelen dan met hun volwassen blik een kinderboek. Maar voor de kinderen is het natuurlijk veel interessanter wat andere kinderen van een boek vinden. Lees meer


Zet gewoon ergens een stip en kijk dan wat er gebeurt

kijken door kaders (4)Ik ben niet creatief! Geen kind zou dat over zichzelf mogen zeggen want het is zelden waar. Creativiteit is namelijk veel breder dan goed tekenen en knutselen. Begin dit schooljaar daarom eens met het onderuithalen van dit hardnekkige idee. Bijvoorbeeld door het boek ‘De stip’ voor te lezen en daarmee aan de slag te gaan. Lees meer


Spelen met prentenboeken

cover spelen met prentenboekenIn het boek Spelen met prentenboeken vind je 22 prentenboeken waarbij allerlei spelletjes en activiteiten zijn bedacht. Zo kun je een schooljaar lang steeds twee weken met één prentenboek werken zonder zelf activiteiten te hoeven bedenken. Lees meer


Over de grote titelverkiezing (en hoe er stiekem een hoop boeken van de stapel werden gepakt)

bibliotheek stadskanaal (17)Het eerste wat je van een boek ziet, is de kaft en de titel. Je moet dus zorgen dat je hiermee de potentiële lezer verleidt om het boek op te pakken. Maar in hoeverre lukt schrijvers dat? Laat de kinderen daar eens over jureren en misschien wakker je zo ook nieuwsgierigheid naar de boeken aan. Op een school in Delfzijl werden in ieder geval aan het eind van les heel veel boeken van de stapel gegraaid. Lees meer


Maak swingende raps van gedichten

cover zusje achter het behangGedichten hebben bij kinderen nog al eens een saai imago. Maar als je met de klas van de gedichten swingende raps maakt, wordt dat snel anders. Heel geschikt daarvoor zijn de gedichten uit de bundel ‘Mijn zusje achter het behang’ van Bette Westera waarin allerlei gedichten staan over bijzondere en vreemde familieleden. Lees meer


Hoe ik per ongeluk een boek schreef

cover hoe ik per ongeluk een boek schreefHoe leer je kinderen hoe je een goed verhaal schrijft? Heel simpel, door het boek ‘Hoe ik per ongeluk een boek schreef’ van Annet Huizing voor te lezen. Het verhaal is grappig en vlot geschreven en leest daardoor lekker voor. Het verhaal is bovendien boeiend en tussendoor krijg je schrijftips. Deze tips zijn op zo’n natuurlijke manier door het verhaal gevlochten dat het totaal niet op schrijflesjes lijkt. Lees meer


Met raadgedicht krijg je kinderen aan het lezen

Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Het is de bedoeling dat kinderen gaan raden wat het woord moet zijn. Leesbevordering Ineens is het nu voor het kind belangrijk waar …
Lees meer


Hebbeboek: Tangramkat

Een jongen maakt een kat van tangram. Daarna besluit hij een vriendje voor de kat te maken. Maar dat loopt anders dan verwacht. De kat raakt in de problemen. Om de kat te redden moet de jongen wel heel creatief denken. Gelukkig …
Lees meer


Stof tot nadenken: gamen is beter dan lezen

In dit filmpje wordt gesteld dat gamen veel beter is voor kinderen dan lezen. Een interessante gedachte, haaks op de gangbare gedachte dat gamen slecht en lezen goed is. Praat er eens over met je klas, kinderen, leerkrachtenteam of andere ouders. Stel …
Lees meer


Boeken die tot leven komen

Schrijven is kijken met je ogen dicht, zei Remco Campert ooit. Net zo goed kun je zeggen dat lezen kijken met je ogen dicht is. Een goed geschreven boek komt tot leven in het hoofd van de lezer. Zo niet, dan wordt …
Lees meer


Het Boekendieet

gr 1_4 de badde (12)Lezen? Dat leren ze toch op school? Inderdaad, technisch lezen, dat leren ze. Maar dat lezen leuk is, leer je vooral thuis. Net zoals je je kind thuis stimuleert om gezond en gevarieerd te eten. Lees meer


Lezen is ervaren

gr 1_4 de badde (2)Kinderboeken zijn een hulpmiddel om kinderen te leren lezen, maar het heeft daarnaast nog meer functies. Van ontspanning tot het opdoen van levenservaring en wijsheid. Lees meer