Creatief denken

Muziek met potten en pannen

USA 2017 selectie (894)Toen mijn kinderen klein waren, haalden ze als ik aan het koken was de keukenkastjes leeg. Met de potten en pannen die ze zo verzamelden maakten ze een hoop kabaal. Daar keken ze dan supertrots en tevreden bij, maar zou het ook muziek geweest zijn? Wanneer is iets muziek? Daar kun je leuk mee experimenteren én over filosoferen in de klas. Lees meer


Hogere orde denken: Hoe kan jouw provincie meer toeristen trekken?

verwonderingskaartjesAls je een som maakt, is hij goed of fout. Als je een woord spelt, is het goed of fout. Kinderen hebben een groot deel van de schooldag te maken met opdrachten die ze of goed of fout maken. Het is dan ook niet gek dat kinderen erg gefocust op goede en foute antwoorden. Maar als mens heb je natuurlijk ook te maken met dingen waarbij goed of fout geen (grote) rol speelt. Zoals bij het ontwerpen van een (lego)huis of het bedenken van een recept voor een taart. Het is belangrijk dat kinderen ook met deze openheid leren omgaan. Dat kan met de verwonderingskaartjes van Onderwijsmetstijl.nl. Lees meer


Is iets kunst zodra je het in een museum zet?

kunst ted van lieshout coverHet kinderboek ‘Kunst?’ van Ted van Lieshout mag niet ontbreken op dadadenken.nl want het gaat over dadaïst Marcel Duchamp en zijn kunstwerk ‘De fontein’ oftewel de omgekeerde toiletpot. Nog altijd verbazen mensen zich over dit kunstwerk en juist daarom is het zo geslaagd. Het zet je aan het denken over kunst. En dat kan dus ook met kinderen. Lees meer


Recht praten wat krom is

waarom daaromHet vergt behoorlijk wat creativiteit om bij de combinatie van een willekeurige waaromvraag met een willekeurig omdat antwoord een logische redenering te verzinnen. Je moet dan recht praten wat krom is.  Lees meer


Denktraining: als het stormt, vliegen je stomme spullen weg!

nadeelsleutelElke leerkracht zou de denksleutels in zijn la moeten hebben liggen. Zo heb je altijd een creatieve denktraining bij de hand. Een voorbeeldje: Bedenk voordelen van een storm: dan waaien je stomme spullen weg! Bedenk nadelen van een potlood: je kunt de scherpe punt in je oog krijgen! Lees meer


Burgerschapsvorming door kinderen zelf een spel te laten bedenken

bedenk een spel (2)Als je kinderen zelfstandig een spel laat bedenken wordt hun creativiteit gestimuleerd. Kinderen hebben er ook veel lol in. Leuke opdracht dus, maar nog interessanter aan deze opdracht is dat de kinderen al spelende een mini politiek systeem opzetten. In het ene groepje wordt over de spelregels uitgebreid vergaderd, in het andere groepje staat een dominante leider op en in weer een ander groepje gaat het spontaan en vanzelf. Deze observaties zijn prachtig discussiemateriaal en levert een mooi lesje burgerschapsvorming op. Lees meer


13 opdrachten voor het vreselijkste kringgesprek ooit

chaos in de klas betaaldBij kringgesprekken gelden allerlei regels. Voor kinderen is het niet altijd duidelijk waarom. Met deze drama-oefening wordt dat snel duidelijk! Iedereen krijgt een doe-opdracht over hoe hij zich moet gedragen tijdens een kringgesprek. Waarschuwing: dit wordt chaos. Maar wel leuke chaos, voor een keertje dan. Lees meer


Zeg bij een creatieve opdracht nooit: ‘Dat is fout’!

Bij een taal- of rekenopdracht moet een kind natuurlijk doen wat er van hem gevraagd wordt, anders is het fout. Voor een creatieve opdracht geldt dat niet. Sterker nog, de eigenwijst uitgevoerde opdrachten zijn vaak het verrassendst. De kunstenaar Bob en Roberta Smith …
Lees meer


Leer denken als een kunstenaar

Het boek ‘Denk als een kunstenaar’ maakt korte metten met het idee van de goddelijke inspiratie. Creativiteit is niet totaal ongrijpbaar maar een combinatie van eigenschappen die aan te leren zijn. Het gaat om negen eigenschappen die je bij veel kunstenaars terugziet. Will Compertz …
Lees meer